Selja jõe MKA kaitsekorralduskava

  • Posted on: 20 January 2016
  • By: Toimetaja

Keskkonnaamet annab teada, et koostamisel on Selja jõe maastikukaitseala kaitsekorralduskava. Kaitsekorralduskava on dokument, kus märgitakse ära tegevused, mida on vaja teha, et säiliksid need väärtused, milleks kaitseala on loodud. Kavas määratakse tegevuste toimumise aeg ja hinnanguline maksumus.

Kaitsekorralduskava eelnõu avalik arutelu toimub 4.02.2016 kell 15 Karepa rahvamajas. Kohale on oodatud maaomanikud, kohalikud elanikud, ettevõtjad ja teised asjast huvitatud. Koosolekul tutvustatakse kava eelnõud ning saab esitada muutmis- ja täiendusettepanekuid. Kaitsekorralduskava eelnõuga on võimalik eelnevalt tutvuda alates 26.01.2016 Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee Lühikese kokkuvõtva ülevaate kavaga plaanitud tegevustest annab tabel 3 "Tegevuskava ja eelarve".